Välkommen till Svenskskola.fi

På svenskskola.fi finns kontaktuppgifter till svenskspråkiga:

 • Daghem (daghem, gruppfamiljedaghem, familjedagvårdare och språkbadsdaghem)
 • Förskolor
 • Eftisar (morgon- och eftermiddagsverksamhet)
 • Grundläggande utbildning (skolor och språkbadsskolor)
  - årskurs 1-6
  - årskurs 1-9
  - årskurs 7-9 
 • Språkbad (språkbadsdaghem och språkbadsskolor)
 • Gymnasier
 • Andra stadiets yrkesutbildning
 • Läroavtalsutbildning
 • Musikläroinrättningar
 • Folkhögskolor
 • Förberedande undervisning

Dessutom finns det kontaktuppgifter till kommunernas ansvars- och kontaktpersoner för alla dessa kategorier. Åland ingår inte i registret.

Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund  jobbar för kultur och utbildning på svenska i medlemskommunerna. Barnen och de unga samt den finlandssvenska skolan, dagvården, eftis- och fritidsverksamheten är centrala i all verksamhet som Sydkusten bedriver. Läs mer om Sydkusten på www.sydkusten.fi

Via länkarna här nedan kommer du till Sydkustens andra webbplatser med information på svenska om eftis, klubbar och ordkonst.

Fler projekt:

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland.

www.eftis.fi

Mångsidig fritidsverksamhet i skolan.

www.klubbar.fi

Ordkonst - skapa med hjälp av din fantasi!

www.ordkonst.fi

Berätta vad du tycker om svenskskola.fi

Besöker du sidan för första gången kan du svara på enkäten senare.