Svenska dagvårdsenheten i Centrum

Kindergarten

Skolgatan 10
20100 Åbo

Hanna Karlsson
02-330 000
040-180 2443
hanna.karlsson@turku.fi
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=42037