Mattlidens skola

Basic education grades 1-9

Mattberget 3 (åk 1-6) / Mattliden 1 (åk 7-9)
PB 3341, 02070 Esbo stad
02230 Esbo

Laila Andersson, rektor
09-8164 3060
046-877 1826
laila.andersson@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Mattlidens_skola