Kyrkostrands daghem

Kindergarten

Bilnigual

Storåkersvägen 2
68630 Jakobstad

Taina Heikkinen-Kaivosoja
06-786 3302
taina.heikkinen@jakobstad.fi