Pursisalmi daghem

Kindergarten, Language immersion

Två språkbadsgrupper, en finsk och en svensk grupp.

Länsiväylä 1
68600 Jakobstad

Anne Hanstén
044-785 1458
anne.hansten@jakobstad.fi