Kindergarten

Chef för dagvården Anna Törnroos, tfn 06-327 7215, e-post: anna.tornroos@korsholm.fi Dagvårdsledare Marina Gunell, tfn 06-327 7290, e-post: marina.gunell@korsholm.fi

Morning and afternoon acitivities

Sekreterare för elevärenden Annika Aspholm, tfn 06-327 7153, e-post: annika.aspholm@korsholm.fi

Basic education grades 1-6

Bildningsdirektör Denice Vesterback, Bildningsavdelningen, tfn 06-327 7167, e-post: denice.vesterback@korsholm.fi

Basic education grades 7-9

Bildningsdirektör Denice Vesterback, Bildningsavdelningen, tfn 06-327 7167, e-post: denice.vesterback@korsholm.fi

General upper secondary schools

Music schools