Karperö eftis

Morning and afternoon acitivities

Föreningen Folkhälsan i Korsholm

Morning- and afternoon activities

Jungsundvägen 72
65630 Karperö

Susanne West / Camilla Holm
050-465 1063 (Camilla Holm)
044-065 1060 ( Susanne West)
susanne.west@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Eftis-fritids-lekis--klubbar/Eftis/activities/8836/