Kindergarten

Chef för småbarnsfostran Merja Kuusimurto, tfn 019-369 1252, e-post: merja.kuusimurto@lohja.fi Administrativ chef för det svenska dagvårdsområdet: Mervi Harvio-Jokiaho, mervi.harvio-jokiaho@lohja.fi

Morning and afternoon acitivities

Koordinator Joni Pitkonen, tfn 050-567 5897, e-post: joni.pitkonen@lohja.fi

Basic education grades 1-6

Undervisningschef Juha Lemberg, tfn 019-369 1400, e-post: juha.lemberg@lohja.fi

Basic education grades 7-9

Undervisningschef Juha Lemberg, tfn 019-369 1400, e-post: juha.lemberg@lohja.fi

General upper secondary schools

Preparing for basic education