Mosebacke skola

Basic education grades 1-6

Skolgränd 9 D
64230 Närpes

Staffan Holmberg
050-409 9356
mosebacke.skola@narpes.fi
http://narpes.fi/skolor/f-6/mosebacke