Pjelax förskola

Pre-schools

Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax

Monica Forsström
040-1600920
040-1600690
pjelax.forskola@narpes.fi