Kindergarten

Ansvarig för dagvården Mari Peltola, tfn 044-767 6671, e-post: mari.peltola@pyhtaa.fi

Pre-schools

Morning and afternoon acitivities

Basic education grades 1-6

Chef för skolväsendet Sari Hakulinen, tfn 044-767 6640, e-post: sari.hakulinen@pyhtaa.fi

Preparing for basic education