Karis svenska högstadium

Basic education grades 7-9

Torggatan 10
10300 Karis

Andreas Hollsten
019-289 3541
andreas.hollsten@raseborg.fi
http://www.edu.raseborg.fi/karissvenskahogstadium