Kindergarten

Dagvårdschef, Reino Taurovaara reino.taurovaara@jarvenpaa.fi Föreningen Folkhälsan i Träskända rf, styrelseordförande Tony Linderoos

Morning and afternoon acitivities

Private daycare