Morning and afternoon acitivities

Barnomsorgsledare Heidi Holmberg, tfn 06-382 1602, e-post: heidi.holmberg@vora.fi.

Basic education grades 1-6

Bildningschef Helena Emaus, tfn 06-382 1600, e-post: helena.emaus@vora.fi

Basic education grades 7-9

Bildningschef Helena Emaus, tfn 06-382 1600, e-post: helena.emaus@vora.fi

General upper secondary schools

Vocational training institutions

Preparing for basic education