Päiväkoti

Jerker Sandström tfn 019-4592356 , e-post: jerker.sandstrom@hyvinkaa.fi Sinikka Nevala tfn 019-459 4954, e-post:sinikka.nevala@hyvinkaa.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koordinator Lise-Lotte Sundell, tfn 019-459 2278, 040-7359074 lise-lotte.sundell@hyvinkaa.fi www.hyvinkaa.fi

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Skolkansliet tfn 019-459 11 Bildningschef Pentti Halonen, tfn 040-7049901 pentti.halonen@hyvinkaa.fi

Yksityinen päiväkoti