Västermalm daghem

Päiväkoti

Kaksikielinen

Pörkenäsgatan 5
68620 Jakobstad

Kerstin Granroth
06-786 3300
06-786 3305
kerstin.granroth@jakobstad.fi