Kaksikielinen

Päiväkoti

Servicedirektör för barndagvården Kai Kytölaakso, tfn 044-780 9356, e-post: kai.kytolaakso@kokkola.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Eftiskoordinator Carita Laitala, tfn 044-780 9300, e-post: carita.laitala@kokkola.fi

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Skoldirektör Per-Olof Nyström, tfn 044-780 9258, e-post: per-olof.nystrom@kokkola.fi

Peruskoulu vuosiluokat 7-9

Skoldirektör Per-Olof Nyström, tfn 044-780 9258, e-post: per-olof.nystrom@kokkola.fi