Seurakuntaopisto Kredu campus

Andra stadiets yrkesutbildning

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

Utbildningschef Marianne Asplund
044-768 4428
marianne.asplund@kredu.fi
http://www.seurakuntaopisto.fi/utbildningar/