Tallkottens fritidshem

Eftis

Petrus församling

Köpingsvägen 48
00320 Helsingfors

Anne-Marie Martikainen
050-409 0601
anne-marie.martikainen@evl.fi
http://www.petrusforsamling.net/