Eftis

Skoldirektör Jan Levander, tfn 06-786 3479, e-post: jan.levander@jakobstad.fi; Kanslist Mona Fagerudd, tfn 06-786 3477, e-post: mona.fagerudd@jakobstad.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Skoldirektör Jan Levander, tfn 06-786 3479, e-post: jan.levander@jakobstad.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Skoldirektör Jan Levander, tfn 06-786 3479, e-post: jan.levander@jakobstad.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning