Kyrkostrands-Jungmans skola

Förskola, Grundläggande utbildning 1-9

Förskola

Grundläggande utbildning åk 1-5

Särskilt stöd och smågruppsundervisning

Bagarnäsvägen 32
68600 Jakobstad

06-786 3539
044-785 1356
http://www.pietarsaari.fi/html/675.shtml