Östanlid daghem Tallbo

Daghem, Privat daghem

Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

Lena Kuhlberg
06-724 3333
lena.tallbodaghem@multi.fi
http://www.jakobstad.fi/index_se.html