Såka daghem och förskola

Daghem, Förskola, Privat daghem

Såka daghems- och Byagårdsförening r.f.

Daghem och förskola

Gamla Skrabbvägen 12
67100 Karleby

Marit Majander
040-584 6913
marit.majander@kokkola.fi
http://www3.kokkola.fi/perusturva/paivakodit/sokoja/index.htm