Daghem

Barnomsorgschef Mary-Anne Fröberg, tfn 02 4260 203 eller 044-5789933,e-post: mary-anne.froberg@kimitoon.fi

Eftis

Barnomsorgsche Mary-Anne Fröberg, tfn 02 4260 203 eller 044-5789933, e-post: mary-anne.froberg@kimitoon.fi.

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör Mats Johansson, tfn 02-426 0200 eller 040-501 1384, e-post: mats.johansson@kimitoon.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningsdirektör Mats Johansson, tfn 02-426 0200 eller 040-501 1384, e-post: mats.johansson@kimitoon.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Andra stadiets yrkesutbildning

Folkhögskola

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning