Dalsbruks skola

Grundläggande utbildning 1-9

Einarsvägen 1
25900 Dalsbruk

Siw Westerback
02-4260 320
siw.westerback@kimitoon.fi
http://www.kimitoon.fi/sv/barn-och-utbildning/skolor/dalsbruksskola/