Hitis-Rosala skola

Grundläggande utbildning 1-6

Stenmarsvägen 1
25950 Rosala

Sanna Järf
044-326 0330
sanna.jarf@kimitoon.fi
www.kimitoon.fi