Silva daghem och förskola

Daghem, Förskola

Edvin Widesvägen 8
25700 Kimito

Malin Joki
040 635 3445
malin.joki@kimitoon.fi
http://www.kimitoon.fi/sv/barn-och-utbildning/barndagvard-och-forskolor/silva-daghem-och-forskola/