Eftis

Sekreterare för elevärenden Annika Aspholm, tfn 06-327 7153, e-post: annika.aspholm@korsholm.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör Denice Vesterback, Bildningsavdelningen, tfn 06-327 7167, e-post: denice.vesterback@korsholm.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningsdirektör Denice Vesterback, Bildningsavdelningen, tfn 06-327 7167, e-post: denice.vesterback@korsholm.fi

Musikläroinrättning