Harrström daghem

Daghem, Eftis

Också morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Gamla Strandvägen 139
66290 Harrström

Birgitta Blomqvist
06-347 9146
050-527 6330 (barnträdgårdslärare)
birgitta.blomqvist@korsnas.fi
http://35-20.bob.fi/default.asp?id=q2w3qs620j