Kotka Svenska Barnträdgård

Förskola, Privat daghem

Ruotsinsalmenkatu 9
48100 Kotka

Maarit Harju
05-215 598
dagis@kotkasamskola.com
http://www.kotkasamskola.com/docu/Barnt/index.html