Förskola

Dagvårdschef Carina Ahlström, tfn 050-304 5021, e-post: carina.ahlstrom@kronoby.fi

Eftis

Eftiskoordinator Mona Ahlsved, tfn 044-2551017, e-post: mona.ahlsved@fs4h.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningschef Leif Jakobsson, tfn 06-834 3401, e-post: leif.jakobsson@kronoby.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningschef Leif Jakobsson, tfn 06-834 3401, e-post: leif.jakobsson@kronoby.fi

Gymnasium

Folkhögskola

Förberedande undervisning