Jeussen daghem och förskola

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Jeussbyvägen 3
68500 Kronoby

Solveig Enbacka
040-1965196
jeussen.daghem@kronoby.fi
http://www.kronoby.fi