Tvåspråkigt

Daghem

Chef för dagvård och småbarnsfostran Pia Nyström tfn 0440-555 325 e-post: pia.nystrom@loviisa.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningschef Thomas Grönholm, e-post: thomas.gronholm@loviisa.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningschef Thomas Grönholm, e-post: thomas.gronholm@loviisa.fi

Gymnasium

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning