Mosebacke eftis

Eftis

Eftis för förskolebarn
Också morgonverksamhet

Skolgränd 9B
64230 Närpes

Sebiha Gutic
050-5507945
mosebacke.eftis-f@narpes.fi
http://narpes.fi/skolor/f-6/mosebacke/eftis-och-morris