Vasa yrkesinstitut

Andra stadiets yrkesutbildning

Krutkällarvägen 2
65100 Vasa

Åsa Stenbacka
06-326 7411
06-326 7501
vao@vaasa.fi
http://www.vao.fi/sv/framsida