Дошкольные учереждения

Servicechef för svenska småbarnsfostran Hanna Karlsson, tfn 040-180 2443, e-post: hanna.karlsson@turku.fi

Подготовительные школы

Группы продлённого дня

Åbo stad Ungdomscentralen, Minna Saarinen, tfn 050-554 6128, e-post: minna.saarinen@turku.fi Folkhälsan Syd, Monia Åkerberg, tfn 044-788 1021, e-post: monia.akerberg@folkhalsan.fi

Базовое образование с 1 - 6 классы

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning, Liliane Kjellman tfn 02-262 9201, e-post: liliane.kjellman@turku.fi

Базовое образование с 7 - 9 классы

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning, Liliane Kjellman tfn 02-262 9201, e-post: liliane.kjellman@turku.fi

Базовое образование с 1 - 9 классы

Языковое погружение

Профессиональное образование на вторичном уровне