Den östra svenskspråkiga dagvårdsenheten

Дошкольные учереждения

Kuratorsstigen 7
20540 Åbo

Nina Rosenberg
050-432 3689
nina.rosenberg@turku.fi
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=194845