Västankvarns skola och förskola

Подготовительные школы, Базовое образование с 1 - 6 классы

Västankvarnvägen 399
10230 Ingå

Heidi Mangström
09-2951 5220
050-322 0891
heidi.mangstrom@inga.fi
http://www.inga.fi/dagvard_och_utbildning/utbildning/grundskolor_i_inga/vastankvarnskola/sv_FI/vastankvarn/