Choraeus eftis

Группы продлённого дня

Jakobstads svenska församling

Choraeusgatan 14
Choraeusgatan 14
68600 Jakobstad

Camilla Ena-Vikström
Grupp Ebba 040-8687166, Grupp Jakob 040-8687180
camilla.ena-vikstrom@evl.fi
http://www.jakobstadssvenskaforsamling.fi/delta-och-paverka/barn-och-familj/eftis