Furubo daghem och förskola

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Kyrkobyvägen 8A
25870 Dragsfjärd

Eivor Mattsson
02-4260 235
eivor.mattsson@kimitoon.fi
http://www.kimitoon.fi/sv/barn-och-utbildning/barndagvard-och-forskolor/furubo-daghem-och-forskola/