Kimitoöns gymnasium

Лицеи

Skolvägen 4
25700 Kimito

Ben Johansson
02-426 03 36
0440-425 656
ben.johansson@kimitoon.fi
www.kimitoon.fi