Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, KREDU

Народные высшие школы

-       Grundexamen i barn- och familjearbete
-       Fristående examen: Grundexamen i barn- och familjearbete och yrkesexamen för kyrkvaktmästare
-       Integrationsutbildning på svenska och finska för vuxna invandrare
-       Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare
-       Bibellinje med missionsresa

Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Hans Boije
06-788 9400
info@kredu.fi
www.kredu.fi