Knattebo daghem

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Daghem och förskola


 

Kommunalhemsvägen 12 B
21600 Pargas

Anna-Kajsa Sjöman
040-488 5723
044-358 5712
anna-kajsa.sjoman@pargas.fi
http://www.pargas.fi/web/tjanster/bastrygghet_och_familjeservice/dagvard/dagvard_i_ditt_kommunomrade/sv_SE/pargas/