Vasa övningsskola, förskolan

Подготовительные школы

Kyrkoesplanaden 11-13
65100 Vasa

Elisabet Backlund-Kärjenmäki
06-324 7601
elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi
http://www.abo.fi/vos/