Svensk dagvård

I Finland har barn rätt till dagvård efter att föräldrarnas föräldrapenningperiod tagit slut. Det innebär att daghemmen är till för barn från knappa ett till sex år. Dagvården är dock frivillig och avgiftsbelagd. Barn har rätt till dagvård på svenska eller på finska. Föräldrarna bestämmer på vilket språk deras barn ska få sin dagvård. Svensk dagvård ordnas dock inte på alla orter i Finland, utan främst på de orter där det bor finlandssvenskar. De flesta daghem är kommunala men det finns också daghem i privat regi.