Daghemmet Axel

Municipal daycare, Preschool

Daghem och förskola

Visiting address
Sjömansgatan 2
00150 HELSINKI
Postal address
PB 15310, 00099 Helsingfors stad