Daghemmet Fenix

Municipal daycare, Preschool

Daghem och förskola

Visiting address
Kottbyvägen 11
00600 HELSINKI
Postal address
PB 60310, 00099 Helsingfors stad