Daghemmet Pilten

Municipal daycare, Preschool

Daghem och förskola

Visiting address
Urfjällsstigen 6
00840 HELSINKI
Postal address
PB 84360, 00099 Helsingfors stad