Daghemmet Sesam

Municipal daycare, Preschool

Daghem och förskola

 

Visiting address
Parisgatan 4
00550 HELSINKI
Postal address
PB 55310, 00099 Helsingfors stad