Daghemmet Sockenstugan

Municipal daycare, Preschool

Daghem och förskola

Visiting address
Kånalavägen 13 A
00370 HELSINKI
Postal address
PB 37310, 00099 Helsingfors stad